نویسنده = اسلامی، روح الله
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارشناسی صلح در اندیشه انقلاب اسلامی ایران

دوره 3، شماره 9، پاییز 1395، صفحه 7-34

روح الله اسلامی