نویسنده = صدرالدین موسوی
تعداد مقالات: 6
1. جایگاه توسعه قومی در برنامه های توسعه پس از انقلاب اسلامی ایران

دوره 7، شماره 26، زمستان 1399

صدرالدین موسوی؛ ناهید قمریان


2. نسبت سنجی اعتدال در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399

محمد علی نظری؛ یحیی فوزی؛ صدرالدین موسوی؛ زهرا سادات مسجدی


3. توانمندسازی زنان از نگاه امام خمینی (بر اساس الگوی توماس اسپریگنز)

دوره 6، شماره 24، تابستان 1399

مهرنوش خادمی؛ صدرالدین موسوی


4. جایگاه فقها در حکومت و حاکمیت سیاسی (مطالعه تطبیقی دو دیدگاه حداکثری و حداقلی)

دوره 5، شماره 18، زمستان 1397، صفحه 83-101

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ محمد علی نظری


6. الگوی تحلیلی قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران در جهان اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 147-178

سید صدرالدین موسوی جشنی