نویسنده = قربان زاده سوار، قربانعلی
تعداد مقالات: 2
1. کاربرد هرمنوتیک در متون تفسیری مسلمین (با تأکید بر متون اندیشه‌های سیاسی)

دوره 4، شماره 13، پاییز 1396، صفحه 69-93

قربانعلی قربان زاده سوار؛ علی شریعتمداری