نویسنده = جمشیدی، محمدحسین
تعداد مقالات: 2
2. امام خمینی(س) و نظام فرهنگی و ارزشی غرب

دوره 1، شماره 1، پاییز 1393، صفحه 28-58

محمد حسین جمشیدی