نویسنده = حسن ناصرخاکی
تعداد مقالات: 2
1. زمینه‌های تعامل و تفاوتِ جنبش فمینیسم و انقلاب اسلامی در عرصه جهانی

دوره 7، شماره 25، پاییز 1399

حسن ناصرخاکی؛ علی مرشدی زاد


2. روند فکری وحدت جهان اسلام در اندیشه متفکران مسلمان

دوره 3، شماره 12، تابستان 1396، صفحه 7-34

محمدرحیم عیوضی؛ حسن ناصرخاکی